Mgr. Ota Benc

místostarosta města

Žižkova 57
586 01  Jihlava
Česká republika

Životopis

Mgr. Ota Benc, žije v Přibyslavi je mu 55 let, je 35 let ženatý a má tři už velmi dospělé děti.

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze a větší část života pracoval ve školství. Nyní je ředitelem Základní a Mateřské školy ve Ždírci nad Doubravou. Pracoval též delší dobu v malé soukromé firmě v Havlíčkově Brodě, která se zabývá informačními technologiemi.

Politika a sport patří mezi jeho dlouhodobé koníčky. Obojím se zabývá amatérsky, leč s vervou. V současnosti je zastupitelem a radním rodného města Přibyslav. 

Mezi oblíbené sporty patří v zimě badminton a fotbal, v létě je to cyklistika a tenis.

Poměrně hodně se zabývá efektivním využíváním moderních technologií ve vzdělávání a mezi další zájmy patří i historie.