Ing. Václav Kožený, Ph.D., MBA

místopředseda oblastního sdružení