Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Jakub Stárek

předseda oblastního sdružení

Tomáš Jirsa

1. místopředseda oblastního sdružení

Marie Kousalíková

místopředsedkyně oblastního sdružení

Václav Kožený

místopředseda oblastního sdružení

Jan Bosák

člen oblastní rady

Zdeněk Hlinský

člen oblastní rady

Tomáš Chalupa

člen oblastní rady

Jiří Milich

člen oblastní rady

Simona Nesvadbová

členka oblastní rady