Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Jakub Stárek

předseda oblastního sdružení

Marie Kubíková

1. místopředsedkyně oblastního sdružení

Marek Bor

místopředseda oblastního sdružení

Marie Kousalíková

místopředsedkyně oblastního sdružení

Jan Bosák

člen oblastní rady

Zdeněk Hlinský

člen oblastní rady

Vladimír Hrabánek

člen oblastní rady

Jiří Lorman

člen oblastní rady

Simona Nesvadbová

členka oblastní rady

Marcel Petrásek

člen oblastní rady