Mgr. Jakub Stárek

zastupitel
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení

Životopis

Jakub Stárek se narodil dne 30. června 1982 ve Vysokém Mýtě.

Vystudoval bakalářský studijní program Vzdělávání dospělých a magisterský studijní program Andragogika na Univerzitě J. A. Komenského v Praze.

V roce 2003 začal pracovat pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Zde postupně pracoval jako odborný referent, vedoucí oddělení, ředitel a vrchní ředitel až do roku 2014. Na ministerstvu se zabýval tvorbou politiky v různých segmentech vzdělávání (zejm. v oblasti tzv. regionálního školství a dalšího vzdělávání).

Od roku 2006 je zastupitelem Městské části Prahy 6. Zastává pozici předsedy Finančního výboru a Komise pro otevřenou radnici.

Dlouhodobě spolupracuje s mezinárodními organizacemi (OECD, UNESCO, ETF aj.) a evropskými orgány (Generální ředitelství pro vzdělávání, CEDEFOP, Generální ředitelství pro rozšíření, aj). Je členem výkonného výboru Asociace institucí vzdělávání dospělých.

Mluví plynně anglicky, dorozumí se francouzsky a německy.

30. 6. 2012 si vzal svou ženu Kateřinu, se kterou žije na pražském Břevnově.

 

Články (18)

Další články