Ing. Evžen Tošenovský

místopředseda strany
poslanec EP
krajský zastupitel

Sokolská třída 1204/8
702 00  Ostrava – Moravská Ostrava
Česká republika

Životopis

Ing. Evžen Tošenovský

Narozen v roce 1956 v Ostravě. Vystudoval systémové inženýrství na Vysoké škole báňské v Ostravě. Po absolutoriu pracoval jako matematik v akciové společnosti Vítkovice a PIKE Electronic. V roce 1993 se stal primátorem města Ostravy, ve funkci zůstal až do roku 2000, kdy byl zvolen hejtmanem Moravskoslezského kraje. V této pozici setrval dvě funkční období, zároveň řídil radu Asociace krajů České republiky. V roce 2009 získal a následně v roce 2014 obhájil post europoslance. Po celou dobu svého působení v Evropském parlamentu je členem Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, nyní i místopředsedou STOA – panelu pro posuzování vědeckých a výzkumných možností. Jako zpravodaj stál u největšího projektu EU – zprovoznění navigačního systému Galileo a napomohl tak umístění agentury GSA do Prahy. V aktuálním období pracoval na téměř 50 legislativních a nelegislativních zprávách. Je nositelem několika vyznamenání, jako je Řád rytíře Čestné legie udělený prezidentem Francie, Důstojnický kříž Řádu za zásluhy o Polskou republiku či čestného vyznamenání za zásluhy o Rakouskou republiku. Je ženatý, má dvě děti.

Kontakt:

Aleš Linhart, 736 505 606, ales.linhart@europarl.europa.eu

Články (80)

Další články