NovinkyMS Ostrava Jih

#ODS Ostrava Jih Živě

ODS

ODS pro Ostravu-Jih updated their cover photo.

otevřít odkaz

ODS

Na Jihu máme v gesci mimo jiné sociální oblast: zřizujeme novou příspěvkovou organizaci pro poskytování a další rozvoj sociálních služeb - s názvem Centrum Sociáních Služeb Jih, tato organizace umožní další posílení a rozvoj sociálních sluižeb na Jihu. K 1.1.2020 pod organizaci převedeme sociální služby, které dnes poskytuje úřad, tyto služby v organizaci stabilizujeme a od r. 2021 je začneme dále posilovat, samostatná organizace si sáhne na vícezdrojové financování, otevřené dveře má k více finančním zdrojům než úřad městského obvodu a to je hlavní důvod jejího zřízení - chceme do systému přivést více peněz, abychom mohli služby dále rozšiřovat

otevřít odkaz

ODS

ODS pro Ostravu-Jih sdílel(a) příspěvek.

otevřít odkaz

ODS

Významný posun v oblasti sociální politiky na Ostravě-Jihu: - nová struktura umožní další rozvoj služeb, zejména pak jejich rozšíření - příspěvková organizace si může sáhnout na peníze, na které obvod nedosáhne (určité typy dotací, nadace, vlastní výdělečná činnost aj.) - po prvním roce ostrého provozu kdy proběhne stabilizace organizace očekáváme další rozvoj, posílení a rozšíření sociálních služeb - zvýšíme výdaje na sociální služby, tak abychom uspokojili rostoucí poptávku po těchto službách

otevřít odkaz

ODS

Velké téma pro Výškovice.

otevřít odkaz

ODS

ODS pro Ostravu-Jih sdílel(a) odkaz.

otevřít odkaz

ODS

Ohlednutí za ON-LINE rozhovorem DENÍKU s místostarostou Ostravy-Jihu Janem Dohnalem www.moravskoslezsky.denik.cz/online-rozhovor/online-rozhovor-s-mistostarostou-ostravy-jihu-janem-dohnalem-20190510.html?fbclid=IwAR3H__Auxkxmi_2VYpAwbTHT4Ewg6f6xTFYeOKOMCmIa2K9m6rQEGx6sdsw

otevřít odkaz

Naši lidé