12. září 2023

Podporujeme evropský zbrojní průmysl

(www.ods.cz) Stovky milionů eur pro evropský obranný průmysl, jenž mají motivovat členské státy EU ke společnému pořizování materiálu s cílem naplnit urgentní potřeby vojenského sektoru ve světle zhoršené bezpečnostní situace na hranicích EU. To je cíl EDIRPA (The European Defence Industry Reinforcement through Common Procurement Act), krátkodobého nástroje, který v úterý přijal Evropský parlament.

„Tato legislativa sama o sobě nefinancuje nákup zbraní, ale financuje spolupráci členských států vedoucí ke společnému zadávání zakázek. Což se může zdát malicherné, ale ve skutečnosti to nákupy zlevňuje a zjednodušuje, umožňuje podělit se o břemena i zkušenosti spojené se zadáváním zakázek, jako je právní a technická expertíza, analýza produktů a podobně. Kromě toho jde o posílení evropského obranného průmyslu jako celku, protože dodavatelé i subdodavatelé by měli být usazeni v EU, rovněž výroba a zdroje,“ říká europoslanec Evžen Tošenovský.

„Podpora evropského obranného průmyslu a celkově obranyschopnosti Evropy je klíčová. Ochota Američanů angažovat se v zahraničí klesá napříč politickým spektrem, a bez ohledu na to, kdo bude příští rok zvolen do Bílého domu, v čase se to nutně projeví. Evropa musí budovat vlastní obranné kapacity a tato forma mi připadá vhodná – jde o spolupráci konkrétních států, ne přenášení pravomocí na centrum. Tím, že jde o krátkodobý nástroj, usnadní členským státům efektivnější doplňování jejich zásob vyčerpaných válkou na Ukrajině. Rovněž jsme prosadili, aby se členské státy mohly dohodnout na společném nákupu také s Ukrajinou a Moldavskem, což dále podpoří tyto státy a jejich integraci do našeho bezpečnostního prostoru,“ dodává europoslanec Alexandr Vondra.

Alexandr Vondra

místopředseda strany
europoslanec