Krajští zastupitelé

Přehled krajských zastupitelů, kteří jsou členy tohoto sdružení ODS

Vladimír Návrat

krajský zastupitel

Evžen Tošenovský

krajský zastupitel