Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Jan Dohnal

předseda oblastního sdružení

Miroslav Svozil

1. místopředseda oblastního sdružení

Zdeněk Nytra

místopředseda oblastního sdružení

Igor Trávníček

místopředseda oblastního sdružení

Radana Zapletalová

místopředsedkyně oblastního sdružení

Vladimír Cigánek

člen oblastní rady

Pavel Drobil

člen oblastní rady

Hana Heráková

členka oblastní rady

Ivona Klímová

členka oblastní rady

František Kolařík

člen oblastní rady

Štěpán Košťál

člen oblastní rady

David Kotásek

člen oblastní rady

David Kubáň

člen oblastní rady

Marek Kudela

člen oblastní rady

Jana Lajčíková

členka oblastní rady

Jan Okoun

člen oblastní rady

Martin Prusek

člen oblastní rady

Jiří Stráník

člen oblastní rady

Radek Šnita

člen oblastní rady

Josef Šrámek

člen oblastní rady

Roman Tietz

člen oblastní rady