Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Martin Štěpánek

předseda oblastního sdružení

Pavel Čermák

místopředseda oblastního sdružení

Jan Dekický

místopředseda oblastního sdružení

Miroslav Svozil

místopředseda oblastního sdružení

Vladimír Cigánek

člen oblastní rady

Tomáš Crla

člen oblastní rady

Jan Dohnal

člen oblastní rady

Pavel Drobil

člen oblastní rady

Jiří Heinrich

člen oblastní rady

Radim Ivan

člen oblastní rady

Marek Juráš

člen oblastní rady

Ivona Klímová

členka oblastní rady

František Kolařík

člen oblastní rady

Jan Okoun

člen oblastní rady

Eva Poštová

členka oblastní rady

Kamil Taube

člen oblastní rady

Radana Zapletalová

členka oblastní rady