Ing. Miloslav Šmolík, MSc.

krajský zastupitel
zastupitel města
místopředseda oblastního sdružení

Životopis

Miloslav Šmolík se narodil 9. srpna 1972 v Praze, s rodinou žije v Říčanech. Vystudoval ČVUT Praha, obor vodní stavby a vodní hospodářství, autorizovaným inženýrem je od roku 2003. Je absolventem postgraduálního manažerského studia na BIBS Brno při Nottingham Trent University.

Po celou profesní kariéru se věnuje svému oboru. Začínal ve Vodních stavbách Praha, kde působil v různých pozicích i na zahraničním zastoupení v JAR. Dále pracoval ve vedení soukromých firem, které se zabývaly stavebnictvím, developmentem či provozováním vodovodů a kanalizací.

Členem ODS je od roku 2006, od roku 2008 je předsedou ODS v Říčanech, kde v letech 2010–2014 působil jako neuvolněný radní pro dopravu a infrastrukturu. Od roku 2012 je krajským zastupitelem kde se věnuje především regionálnímu rozvoji, podpoře infrastruktury a životnímu prostředí. Je místopředsedou VRR ROP Střední Čechy, členem výboru regionálního rozvoje, pracovní skupiny pro dostavbu obchvatu Prahy a výstavby D3. Dále působí v Povodňové komisi složené především z odborníků v oboru.

Je ženatý, má dvě děti. Ve volném čase se věnuje především rodině a sportu.