Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Miloslav Šmolík

předseda místního sdružení

Vojtěch Brdlík

místopředseda místního sdružení

Karla Egidová

místopředsedkyně místního sdružení

Tomáš Kořán

místopředseda místního sdružení

Adam Fröhlich

člen místní rady

Jiří Kozák

člen místní rady

Lukáš Zdražila

člen místní rady