13. července 2020

Co nového u nás v Říčanech

Tak už se nám zase rozbíhá běžný život ve městě, i když s dozvuky koronavirového období, které mnohé v našem okolí výrazně zasáhlo. Pod rouškami proběhlo červnové zastupitelstvo i projednání změny č. 4 územního plánu.

Byty na Komenského se nám trochu posunuly, i když ne tak, jak by si mnozí přáli. Probíhá i jistý posun v zásobení vodou, když se hovoří, že se „konečně brzy (?)“ napojíme na Želivku. Rychlejší řešení ve formě obnovy vrtů pod Bahnivkou a vodárny v Březské však bohužel není na stole.  Také jsme na druhý pokus projednali návrh možnosti podpory místních podnikatelů, zasažených opatřeními COVID, který jsem opětovně předložil. Z navrhované podpory zbyla jen možnost inzerce v zářijovém speciálu Kurýru.

Tak trochu v ústraní proběhlo i veřejné projednání návrhu změny územního plánu, který mj. bude po stavebnících požadovat při ploše stavby větší jak 300 m² střechu s trvale udržitelnou zelení s mocností souvrství min. 15 cm, využitelném pro kořenění rostlin, a zálivkou ze zachycené dešťové vody. Zeleň na střechách může být nahrazena realizací fotovoltaické elektrárny. Bylo tím sice částečně vyhověno mé námitce, kdy původně byla požadována mocnost zeminy 25 cm při ploše 250 m² a mohlo se to dotknout i rekonstrukcí, ale zas tak moc se tím nemění. Možnost nahrazení fotovoltaikou je chvályhodným pokusem, ale argumentačně pokulhává zejména vůči důvodu oteplování krajiny. A jak takové zelené střechy často končí si lze jen domyslet. Prach a bláto. Protože zálivka je drahá, voda z dešťových nádrží nebude stačit a bude nutné se napojit na vodovod. Vody však má dnes město díky své politice nedostatek.

Ozelenění střech je argumentováno snižováním oteplování krajiny, ale to v případě fotovoltaiky asi tak  úplně platit nebude. Stejně jako u nové vyasfaltované široké cyklostrády, která sice přináší potřebnou a bezpečnou trasu mimo silnice, ale negativem je ohromná plocha asfaltu, která nahradila polní cesty. Nedovedu si také úplně představit provoz množství kiosků kolem ní, navíc bez elektřiny.

Nezbývá než doufat, že vody bude brzy dostatek pro všechny a zavládne tu opět vodní blahobyt, který umožní urychleně napojit všechny, kteří to potřebují.

Ing. Miloslav Šmolík, MSc.

předseda místního sdružení
krajský a říčanský zastupitel