2. června 2020

Pomáhat si je stále třeba

Máme za sebou novou zkušenost, která nás všechny zasáhla a změnila naše životy i přemýšlení. Většina z nás měla najednou čas se zastavit a začít vnímat své okolí trochu jinak. Ne všichni ale měli to štěstí, že mohli zůstat doma, protože byli v první linii, a těm všem patří velký dík a uznání.

Obrovská vlna solidarity zavládla nejen na Říčansku, ale prakticky v celé zemi. Každého z nás zasáhl koronavirus jinak. Pro všechny to bylo složité, a ještě nějakou dobu bude trvat, než se věci vrátí do zaběhlých kolejí. I když asi trochu jiných než dřív...

Dnes je zapotřebí dívat se dopředu, hledat pozitiva a příležitosti na celé situaci, ale je nutné pomáhat těm, kteří to potřebují. Je jich kolem nás stále dost. Každý by dokázal dát příklady i zážitky ze svého okolí. Všichni jsme museli přijmout různá úsporná opatření a zároveň se snažili pomáhat svému okolí.

I proto jsem se rozhodl nastolit diskusi, jak pomoci místním podnikatelům, aby tuto pro mnohé složitou dobu přečkali, a navrhnul jsem vytvořit program na jejich podporu v našem městě v souvislosti se zmírněním dopadů pandemie COVID-19.

Předložil jsem konkrétní návrh podpory, aby tuto krizi společně s námi přežilo co nejvíce říčanských podnikatelů, od jednotlivců až po ty, kteří zaměstnávají do tří desítek zaměstnanců a kteří byli dotčeni vládními omezeními. Jsou to právě místní podnikatelé a živnostníci, kteří pomáhají udržet naše město živé, aby nebylo jen noclehárnou Prahy, platí tu daně, a tak považuji za správné, aby jim město nabídlo pomocnou ruku.

Jsem rád, že vedení města vstřícně zareagovalo a měli bychom v následujících dnech hledat řešení, jak pomoci. Doufám, že brzy pomoci. Protože kdo rychle dává, dvakrát dává.

Kromě finanční podpory se může jednat o výrazné snížení ceny za inzerci v městském věstníku, snížení nebo prominutí nájmů nejen vnitřních prostor, ale třeba i záborů ve veřejném prostoru, atp.

Stejně jako podporujeme volnočasové aktivity, měli bychom teď pomoci podnikatelům. Úsporná opatření nám ukázala rezervy a měli bychom se snažit je správně využít, myslím, že podpora místních podnikatelů se nám vyplatí.

Pomáhat si je a bude stále třeba, a to i v době, kdy už bude pandemie definitivně minulostí; tak v tom pokračujme a buďme k sobě nadále takoví, jako v posledních týdnech.

Ing. Miloslav Šmolík, MSc.

předseda místního sdružení
krajský a říčanský zastupitel