14. června 2019

Jak na dopravu a ulice plné aut?

Při zavádění městské hromadné dopravy loni na podzim bylo slíbeno, že před Vánoci dojde k vyhodnocení provozu a její optimalizaci. To bylo posunuto na únor a materiál, který jsem obdržel, byl zcela nevyhovující. Neříká nic o efektivitě využití autobusů, odkud, kam a kdy lidé jezdí, o časech dojezdů ani o její možné optimalizaci. Proto jsem po jednáních s vedením města předložil na dubnovém zastupitelstvu písemný návrh, jak by mohl takový dopravní průzkum vypadat a požádal o jeho zpracování.

Studie by nám měla dát odpovědi na otázky, jak se městské autobusy skutečně využívají a jak jejich provoz zefektivnit. Zda a jak upravit trasy, intervaly, či zda jsou linky dostatečně využívány. Pocitově se zdá, že by se kromě úpravy dojezdových časů měly udržet či posílit ranní spoje, tedy de facto podpořit školní autobusy. Odpoledne bychom si vystačili s optimalizovanou integrovanou dopravou. Jedinou nevýhodou by pak pro občany bylo, že ta by nebyla zdarma. Město by však ročně ušetřilo milióny.

Když jsem ještě v koalici v roce 2011 navrhoval posílení hromadné dopravy autobusy v nových trasách, vycházel jsem z přesvědčení, že je třeba lidem navrhnout přijatelnou alternativu dopravy po městě. Postupně jsem však dospěl k názoru, že je nutno ji integrovat. Je to levnější i efektivnější řešení. Dnes navíc můžete na jednu jízdenku jet po celém kraji včetně Prahy.

Hromadná doprava je však jen část zapadající do mozaiky problematiky dopravy ve městě. Proto považuji za velkou chybu, že byla zrušena dopravní komise. Argumenty, že nefungovala, jsou liché. Je to otázka vedení a zadání. Za mého působení v Radě města jsme měli funkční komisi plnou odborníků, která se seriózně zabývala zadanou problematikou. Její výstupy byly kvalitní a hodnotné a pomáhaly nám v rozhodování. Místo toho si nyní město zadává „z ruky“ studie za statisíce korun, kde výsledky jsou mnohdy předpokládatelné. Navíc zadání některých studií mi přijdou zbrklá a vytržená z kontextu, jako třeba ta řešící přednádražní prostor. Proč neřeší prostor kolem nádraží v širších souvislostech a všemi směry? Například využití ploch směrem obchodní zóně, kde by příchod v trase bývalé vlečky od areálu bývalého Interiéru mohl být jednou z alternativ nedostatečné kapacity parkování. Stejně tak by město mělo podporovat vznik obchvatů včetně tzv.Tehovské spojky, což se však neděje. Aspoň, že společně směřujeme k vymístění areálu provozovny správy silnic pod Mlýnským rybníkem.

Ing. Miloslav Šmolík, MSc.

předseda místního sdružení
krajský a říčanský zastupitel