4. ledna 2021

Tělocvična bude!

Na srpnovém zastupitelstvu Středočeského kraje byl mj. schválen materiál, který vytvořil předpoklady pro naplnění snu mnoha generací studentů říčanského gymnázia.

Výstavba tělocvičny a odborných učeben má schváleno financování. Výběr zhotovitele se bohužel protahuje, tak stavba bude zahájena až v příštím roce, a to i přes problémy s nedostatkem financí v rozpočtu kraje.

Zásadní posun v přípravě stavby začal před více jak čtyřmi lety, kdy se podařilo přesvědčit vedení kraje o nutnosti investice a ta byla zahrnuta do plánu investic a zpracována studie. Následně už za působení Jana Skopečka v pozici radního pro školství se vysoutěžil projektant stavby. Přes problémy při získávání stavebního povolení a delší vyjednávání s městem se v prosinci 2018 podařilo získat stavební povolení, které muselo být letos na podzim prodlouženo.

Věřím, že jiné projekty připravované na území našeho města se i díky lepší vzájemné spolupráci budou připravovat kratší dobu a podaří se tak třeba při vymístění prostoru pod Mlýnským rybníkem, nebo při budování obchvatů kolem Říčan. Zde však bude nutná těsná spolupráce s vedením města i okolními obcemi. Věřím, že se ji podaří najít.

Ing. Miloslav Šmolík, MSc.

předseda místního sdružení
krajský a říčanský zastupitel