4. ledna 2021

Příležitost nejen pro Říčany

V pondělí 16.listopadu proběhlo ustanovující zastupitelstvo našeho kraje a zvolilo si nové vedení kraje v čele s Petrou Peckovou, starostkou nedalekých Mnichovic.

ODS společně se Starosty, ale i Piráty a Spojenci vytvořila silnou koalici a má ambici posunout kraj výrazně do lepší pozice, než v jaké se nachází. Mrzí mne sice, že to nebude v čele s naším úspěšným starostou a vynikajícím kandidátem na hejtmana Martinem Kupkou, ale bylo by škoda situaci nevyužít a společně pro výsledek určitě uděláme maximum.

Ostatně, když jsem se před více jak deseti lety rozhodl věnovat komunální politice, aby nejen mé děti měly kam chodit do školky a po kvalitních silnicích s dostatkem sportovních zařízení, dělal jsem pro to také, co bylo v mých silách. A vlastně i proto jsem se následně rozhodl kandidovat do Kraje, abych se na krajské úrovni pokusil ovlivnit věci k lepšímu především v oblastech, které mi byly blízké.

Jako vodohospodář a tehdejší říčanský radní proři dopravu jsem se snažil se městu i regionu pomáhat. A dařilo se. V naší oblasti se vybudovalai sportoviště, školky, opravily místní komunikace i ty krajské. Podařilo se dostat naše rugbisty do Sportovních center mládeže, kam nyní zamířili i naši úspěšní šachistéi. Po letech se podařilo prosadit a nyní se soutěží dodavatel nové tělocvičny i odborných učeben na říčanském gymnáziu.

Do dalšího období však vstupuji pro mne v nové situaci. Jako člen koalice, která má ambici posunout kraj dále. Především v dopravě, která bude z pozice 1.místopředsedy dopravního výboru mojí doménou, se budu snažit o rychlejší dostavbu obchvatů i efektivnější opravy silnic. Společně s ŘSD bychom chtěli posunout výstavbu středočeské D3 v původní trase od Jesenice i obchvat Prahy. Stejně tak se zasadím o dořešení situace kolem směny pozemků pod Mlýnským rybníkem, abychom středisko Správy a údržby silnic vymístili mimo centrum města a doufám, že ve shodě s městem se zasadímeil o výstavbu Tehovské spojky, která by svedla dopravu z D1 mimo Říčany. Přeložku silnice 101, zmiňovanou spolu s dalšími projekty naším starostou, řeším průběžně už od minulého volebního období.

Z titulu své profesní deformace vodohospodáře budu nadále bojovat za koncepční přístup a finanční podporu projektů pro zásobení vodou a zadržování vody v krajině, tak, abychom se navrátili k vodnímu blahobytu.

Ing. Miloslav Šmolík, MSc.

předseda místního sdružení
krajský a říčanský zastupitel