4. ledna 2021

Nechceme zelené střechy?

Úvodem je potřeba zdůraznit, že ODS Říčany v zásadě nemá nic proti kvalitně provedeným a udržovaným zeleným střechám, ba naopak si myslíme, že budou do budoucna stále více potřeba a za správně nastavených podmínek je rádi podpoříme v jakékoliv změně územního plánu. Změna č.4 územního plánu neřešila pouze problematiku zelených střech, ale i jiné skutečnosti, proto jako celek nešlo materiál podpořit.

Návrh radnice, který zvláštním způsobem nastavuje pravidla zelených střech, jsme i přes částečné vyhovění mé námitce (snížení mocnosti zeminy na střeše z 25 cm na 15 cm) nepodpořili z těchto tří logických důvodů:

1. ekologicky - neekologické

Zelená střecha potřebuje řádnou údržbu. Ve většině shlédnutých realizací vidíme střechy žluté, často zaplevelené, v horkých dnech při silnějším větru produkující emise půdního prachu. O pěknou zelenou střechu se musí někdo starat, zalévat jí a udržovat. Je tedy náročná i na spotřebou vody, které byl v posledních letech nedostatek. Zalévání dešťovou vodou pokryje jen část potřeby a vody je navíc v důsledku politiky města v systému zásobení vodou nedostatek. V neposlední řadě dochází větší spotřebou betonu na střechu i k většímu zatížení životního prostředí.

2. příliš regulační

Radnice střechy celoplošně přikazuje všem podnikatelům již od výměry střechy 300 m2 (oproti původnímu návrhu 500 m2). Nechceme podporovat autoritativní podmínky pro výstavbu, ale dát stavebníkům možnost volby s motivací, nikoliv jim pouze zvýšit investiční náklady bez další diskuze. Obáváme se i faktu, že pokud někdo dělá střechu z donucení, bude tomu i odpovídat péče o tuto střechu.

3. nelogické

Vyhnout se realizaci zelené střechy lze instalací fotovoltaických střech. Tím argument argument vlivu na mikroklima padá. Navíc rozhodně nebudou estetickým přínosem pro krajinný a estetický ráz města.

Chápu rozměr využití tzv. zelené energie, sám jsem si panely i přes extrémně dlouhou návratnost na část střechy spíše pro dobrý pocit nainstaloval. Stejně tak rozumím záměru realizace zelených střech, i když nabídce realizace redukce zeleně na rostlém terénu za zeleň na střeše přicházíme o zeleň daleko cennější.

Ing. Miloslav Šmolík, MSc.

předseda místního sdružení
krajský a říčanský zastupitel