Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Radim Ivan

předseda místního sdružení

Gabriela Chalupová

místopředsedkyně místního sdružení

Jiří Stráník

místopředseda místního sdružení

Ivona Klímová

pokladnice místního sdružení

David Daubner

člen místní rady

Jan Dohnal

člen místní rady

František Kolařík

člen místní rady

Zuzana Kučerová

členka místní rady

Petr Opletal

člen místní rady

Petr Reček

člen místní rady

Radek Šnita

člen místní rady

Radek Šotnar

člen místní rady

Martin Štěpánek

člen místní rady