Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Petr Opletal

předseda místního sdružení

Radek Šnita

místopředseda místního sdružení

Ivona Klímová

pokladnice místního sdružení

Jan Dohnal

člen místní rady

Michal Drnovský

člen místní rady

Tomáš Holčák

člen místní rady

Gabriela Chalupová

členka místní rady

František Kolařík

člen místní rady

Petr Reček

člen místní rady

Jiří Stráník

člen místní rady

Marta Szűcsová

členka místní rady

Martin Štěpánek

člen místní rady