Ing. Radek Šotnar, MBA

člen místní rady

Životopis

Naše země potřebuje změnu. Za poslední desítky let si různé zájmové skupiny vybudovaly monopolní pozice, díky kterým naše země strádá.

Mým cílem je tyto pozice rozbít a uvolnit potenciál schopných lidí, kteří chtějí v naši zemi pracovat a svobodně žít. Ať už se jedná o odbory, firmy, nadnárodní, profesní, neziskové či další nikým nevolené organizace, tak jejich vliv na politiku má být naprosto minimální. Není možné, aby politici neustále ustupovali nátlakovým skupinám v neprospěch občanů. Pro občany a na zlepšení jejich životních podmínek musíme pracovat. Především vytvořit co nejlepších podmínky pro jejich prosperitu a ne pro prosperitu nadnárodních korporátů a místních oligarchů, jak tomu u nás bývá zvykem.   

Zde uvádím několik bodů, na které se zaměřím: 

  1. Pronatalitní politika: jelikož v demografii leží osud národa. Migrace není řešením stárnutí populace. Stát musí jak ekonomicky, tak kulturně podporovat mladé lidi, aby zakládali rodiny. Navrhuji úplné osobození z daně z příjmu a výrazné snížení odvodů na sociální zabezpečení pro rodiny se 3 a více dětmi. Dále zavedení manželských půjček a návrat školkovného.
  2. Zrušení dotačních programů: hrazených z národních zdrojů. Nechme raději ať lidé a firmy rozhodnou co se svými penězi udělají, a ne nějaký nevolený úředník v Praze.
  3. Sloučení obcí: s populací nižší než 1 500 obyvatel. Není možné, aby malé obce spotřebovaly většinu rozpočtu pouze na svůj provoz. Sloučením dojde k úsporám fixních nákladů. Tyto prostředky mohou obce využít na investice. 
  4. Deregulace zdravotnictví: nedostatek lékařů lze vyřešit utlumením vlivu různých profesních organizací, kterým nedostatek zdravotnického personálu dává silnou vyjednávací pozici. Tím, že znásobíme vzdělávací kapacity a zrušíme regulace, nedostatek dlouhodobě vyřešíme.
  5. Reforma krajů: sloučení alespoň na 8 podle standardu NUTS 2. Začněme se bavit, zda vůbec kraje mají význam nebo zda slouží k dalšímu neefektivnímu utrácení. 
  6. Zrušení zaručených mezd: jedná se o přežitek, který škodí celé ekonomice. Minimální mzda může růst rychleji pouze když zrušíme navázání na zaručené mzdy.
  7. Revize neziskového sektoru: zachováme pouze ty, které mají významný socioekonomický přínos. Politika není záležitostí neziskového sektoru.
  8. Redukce sociálních dávek: tak, aby byly dostupné pouze těm, kteří je skutečně potřebují. Zavedení např. jednotné výše příspěvku na bydlení. Není přijatelné, aby lidé žijící v malých bytech či na okrajích měst podporovali ty, kteří žijí nad své finanční možnosti v domech či v centru měst.
  9. Zrušení výdajů na propagaci: stát, kraje a obce nemají mrhat veřejnými prostředky na marketingové kampaně.
  10. Zrušení Českého rozhlasu: Zpravodajství v rozhlasu může být poskytováno Českou televizí. Není potřeba mít 2 organizace na stejnou činnost.