Ing. Radek Šotnar, MBA

člen místní rady

Životopis

Věřím, že klíč k prosperitě naší země náleží v uvolňování regulací, snižování byrokracie a rozbíjení monopolních pozic, které si různé zájmové skupiny na státu vydobyly.

Stát je špatný hospodář a politici ještě horší. Musíme nechat občany svobodně žít a podnikat, jen tak bude nejlépe využit jejich potenciál. Volný trh a hospodářská soutěž jsou nejlepšími prostředky pro dosažení ekonomického růstu, inovací a zlepšování životní úrovně.

Chci stát, který bude moderní, štíhlý a pro občany přívětivý. Pojďme to změnit!

  1. Optimalizace regionální správy: Redukce počtu krajů na 8 podle standardu NUTS 2.

  2. Efektivnější správa obcí: Sloučení obcí s populací nižší než 3 000 obyvatel za účelem zvýšení efektivity poskytovaných služeb.

  3. Racionalizace dotačních programů: Zrušení dotačních programů hrazených z národních zdrojů, s důrazem na zachování účinnosti a cílení prostředků.

  4. Optimalizace neziskového sektoru: Průhledné a systematické zrevidování neziskových organizací s cílem zachovat ty, které mají významný socioekonomický přínos.

  5. Redukce sociálních dávek: Revize systému sociálních dávek, tak aby byly dostupné pouze těm, kteří je skutečně potřebují např. jednotná výše příspěvku na bydlení. Není přijatelné, aby lidé žijící v malých bytech či na okrajích měst podporovali ty, kteří žijí nad své finanční možnosti v domech či v centru měst.
  6. Racionální výdaje na propagaci: Omezení finančních prostředků alokovaných na marketingové kampaně obcí a krajů s důrazem na efektivitu nákladů.

  7. Reforma České televize: Zaměření České televize pouze na zpravodajství a objektivní informování veřejnosti. Sport a další kanály nemají být součástí veřejnoprávní služby.

  8. Zrušení Českého rozhlasu: Zpravodajství v rozhlasu může být poskytováno Českou televizí. Není potřeba mít 2 organizace na stejnou činnost.