PaedDr. Ivona Klímová, MBA

radní městské části
členka oblastní rady
pokladnice místního sdružení