Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jan Dohnal

předseda místního sdružení

Radim Ivan

místopředseda místního sdružení

Ivona Klímová

místopředsedkyně místního sdružení

Petr Holica

člen místní rady

Svatava Huťková

členka místní rady

František Kolařík

člen místní rady

Zdenka Němečková Crkvenjaš

členka místní rady

Petr Opletal

člen místní rady

Jiří Stráník

člen místní rady

Marta Szűcsová

členka místní rady

Martin Štěpánek

člen místní rady