Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jan Dohnal

předseda místního sdružení

Radim Ivan

místopředseda místního sdružení

Ivona Klímová

pokladnice místního sdružení

Svatava Huťková

členka místní rady

František Kolařík

člen místní rady

Dominik Kolder

člen místní rady

Petr Opletal

člen místní rady

Jiří Stráník

člen místní rady

Marta Szűcsová

členka místní rady

Radek Šnita

člen místní rady

Martin Štěpánek

člen místní rady