Ing. Jarmila Smotlachová

Povolání: starostka
*1966

Přispět na kampaň

Politická příslušnost: ODS

Životopis

Jarmila Smotlachová

Narodila se v Plzni, vystudovala Vysokou školu zemědělskou, v roce 1987 se provdala a s manželem Radkem vychovala 3 děti – Adélu, Adama a Barboru. Od roku 1991 společně s manželem podniká v zemědělství na rodinné usedlosti, která byla manželově rodině ukradena komunisty v roce 1952. Zde již více jak 30 let žijí a věří, že zde spolu i zestárnou.

Zájem o veřejné dění ji přivedl k tomu, že se v roce 2010 stala v Hlavenci starostkou a později i zastupitelkou Středočeského kraje, kde se věnuje oblasti životního prostředí a zemědělství. Komunální politika ji mnohému naučila. Snaží se jít cestou dohody a kompromisu, nebouchá hlasitě do stolu, nemá ráda konflikty a hádky. Celý život se řídí tím, že tam, kde je vůle, je i cesta. Dokáže ostatní nadchnout pro aktivní práci, která nese výsledky. Kolegové by o ní asi řekli, že je zarputilá, a když se pro něco rozhodne, jde za tím. Věří v poctivé jednání a vzájemnou důvěru. Práce s lidmi ji baví, má ráda výzvy a péči o veřejný prostor. To jsou důvody, proč se rozhodla kandidovat do Senátu.

Celý život věří v osobní odpovědnost jedince, kterému nemá stát komplikovat jeho život. Pokud se lidé dostanou do situace, kdy potřebují pomoci, musí podat pomocnou ruku stát. Je si dobře vědoma složité situace mnoha lidí – ať již např. rodin s malými dětmi či seniorů. Právě těmto skupinám má stát nabídnout pomoc ve chvíli, kdy si sami pomoci nemohou. Solidarita s potřebnými pro ni není cizím slovem. Sociální politika je jednou z oblastí, které by se v případě, že v podzimních volbách získá důvěru voličů, v Senátu ráda věnovala.