prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

kandidát do Senátu, volební obvod č. 61 – Olomouc

Přispět na kampaň

Politická příslušnost: ODS

Životopis

Čestmír Neoral se narodil 1. prosince 1952 v Olomouci. Lékařskou fakultu Palackého univerzity v Olomouci ukončil a titul MUDr. získal v roce 1977. Po ukončení roční prezenční vojenské služby nastoupil v roce 1978 na chirurgické oddělení Nemocnice s poliklinikou v Šumperku, zde pracoval do roku 1987 a získal 2 atestace v oboru chirurgie. V roce 1987 přichází na I. chirurgickou kliniku Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty do Olomouce na místo onkochirurgického ordináře. Postupně při tom vykonává funkci vedoucího lékaře centrálních operačních sálů, později náměstka ředitele Fakultní nemocnice a také po odvolání ředitele je dvakrát po půl roce pověřen vedením Fakultní nemocnice. Od roku 2005 je po dobu 16 roků přednostou 1. chirurgické kliniky. Během tohoto období složil další atestace z plicní chirurgie, onkochirurgie a evropskou atestaci z gastroenterologie. Obhájil titul kandidáta věd (CSc.), habilitoval v roce 2001 (doc.) a později se stal profesorem v oboru chirurgie.

Je členem několika odborných společností, vědeckých rad olomoucké a ostravské lékařské fakulty, kde je také vedoucím katedry chirurgických oborů. Je členem výboru české chirurgické společnosti a ve výboru Akademie zdravotnického výzkumu. Je členem akreditační komise při MZd a vedoucím oborové rady chirurgie. V roce 2014 byl zvolen jako nezávislý kandidát za ODS do zastupitelstva a rady města Olomouce. Členem ODS je od roku 2020.

Čestmír Neoral je ženatý. S manželkou, středoškolskou profesorkou, mají dvě dospělé děti. Dcera je magistra, syn lékař – ortoped. Má 4 vnoučata. Mezi jeho zájmy patří příroda, sport zejména hokej, vodáctví a lyžování, kterým se věnoval od dorosteneckých let. Dále to je folková a trampská hudba, literatura faktů. Medicínu, sport a lásku k přírodě zúročil jako člen a lektor Horské služby v oblasti Jeseníky. 

„Volný čas trávívám na horách v zimě ski alpy, sjezdové lyžování, v letě horské kolo nebo jen tak procházky. V přírodě relaxuji nejraději na chatě v kruhu rodiny a přátel. Na čerstvém vzduchu si často tříbím myšlenky a s čistou hlavou potom sedám k počítači a tvořím přednášky, připravuji odborné publikace, kapitoly do knih a skript, protože jsem přesvědčený, že by člověk měl předat své profesní a životní zkušenosti dalším generacím. Ve sportu i životě jsem se vždy snažil hrát fér, bez faulů a podrazů. Naše rodina zejména v těžších dobách komunistické diskriminace vždy ctila Masarykovské heslo ‚nebát se a nekrást‘.“