Mgr. Martina Bártová

radní města
členka oblastní rady

Životopis

Narodila jsem se 13. září 1964 v Rokycanech a od roku 1986 žiji v Třebíči. Mám dvě dnes již dospělé děti, dceru Radku a syna Richarda.  Vystudovala jsem magisterský studijní program na Masarykově univerzitě v Brně, Fakultě sociálních studií, se zaměřením na personální řízení v sociální práci. Od roku 1993 pracuji ve veřejné správě. Dříve jako kurátorka pro mládež na Okresním úřadě v Třebíči, později jako manažerka prevence kriminality na Městském úřadě v Třebíči a od roku 2005 jsem ředitelkou STŘED, z.ú., nevládní organizace, která pomáhá rodinám a jejím členům v obtížných životních situacích v kraji Vysočina.

Od roku 2005 jsem členkou Místního sdružení ODS Třebíč a v současné době zastávám funkci členky místní a oblastní rady ODS Třebíč. Čtvrtým rokem pracuji v komisi pro volný čas a sport a pracovní skupině pro oblast prevence kriminality, poradních orgánů Rady kraje Vysočina.

Kraj Vysočina je bezpečným a krásným místem pro život. Mám ráda cestování a poznávání nových míst a zajímavých lidí a to jak na Vysočině, tak za hranicemi kraje, i naší vlasti.

Proč kandiduji

Mám štěstí, že dělám práci, která mě baví. Je pro mě obohacující být prospěšná lidem, kteří se bez pomoci, podpory nebo rady neobejdou. Občanská demokratická stra deklaruje zájem na adresném sociálním systému, který pomáhá těm, kteří pomoc skutečně potřebují. Naprosto souhlasím a jsem proto její členkou. Často si ale říkám, že do obtížné životní situace se minimálně jednou za život dostane každý z nás. Mnohdy až v tento moment si uvědomí, že je dobré mít po ruce specialistu - pomocníka.

Chci, aby občané kraje Vysočina vždy našli v síti sociálních služeb kraje Vysočina takové organizace, co umí lidsky a zároveň profesionálně pomoci při řešení jejich problémů.  To je moje role a zároveň závazek kandidáta za ODS do krajských voleb 2016.

Články (7)

Další články