16. srpna 2013

Usnesení poslaneckého klubu ODS

Usnesení poslaneckého klubu ODS

  • PK ODS je připraven podpořit rozpuštění sněmovny poté, kdy Senát schválí zákony, které jsou momentálně v legislativním procesu, případně se sněmovna vypořádá s jeho připomínkami. Stejně tak je důležité vyčkat i na stanovisko prezidenta republiky k těmto normám. Zejména to jsou doprovodné zákony k občanskému zákoníku, zákon o obnovitelných zdrojích energie a zákon o sociálních službách. 
 
  • PK ODS vyzývá Senát, aby zrychlil projednávání těchto legislativních norem tak, abychom mohli rozpustit sněmovnu v co nejbližším termínu. 
 
  • PK ODS dnes navrhne, aby schůze, která začne ve 14.00 hodin, byla přerušena do 3. září 2013.