17. července 2013

Nová legislativa pomůže v boji s drogovou kriminalitou

Poslanci odsouhlasili dvě novely, které vytvoří zákonné překážky pro nakládání s látkami využívanými při nelegální výrobě drog, mimo jiné i rozšířeného pervitinu. Výrazně se také zrychlí zařazování nových, tzv. syntetických drog na seznam návykových látek, protože již nebude nutné novelizovat zákon, ale bude stačit nařízení vlády. Podle poslankyně ODS za Ústecký kraj tak bude reálné, že se nová droga ocitne mimo zákon do dvou až tří měsíců.

 
„Schválené zákony řeší dosavadní nepřehlednost legislativy, která se dotýká drogové problematiky. Ze zákona o návykových látkách vyjímá do samostatného zákona tzv. prekursory drog, tedy látky, s jejichž pomocí se dají omamné a psychotropní látky vyrábět. Zároveň zákon řeší tzv. neuvedené látky, za něž jsou podle evropské legislativy považovány látky, které nejsou přímo uvedeny v seznamech, ale jsou zneužitelné při nelegální výrobě drog. V našem prostředí se jedná například o červený fosfor, který je zneužíván k výrobě metamfetaminu, tedy pervitinu,“ shrnuje novou úpravu Ivana Řápková. 
 
„Například v Ústeckém kraji je pervitin stále nejužívanější drogou. Počet jeho uživatelů v roce 2011 stoupl oproti roku 2010 o alarmujících 14,2 procenta. Odhalit a stíhat jeho výrobce a dealery ale není snadné. Na území Ústeckého nebo Karlovarského kraje či v Praze funguje mnoho výrobců pervitinu, který pak distribuují mezi mladistvé uživatele, ale také ho vyvážejí a prodávají v sousedním Německu. Stejně nebezpečné jsou i tzv. večírkové drogy. I těch se přijatá legislativa dotýká,“ upozorňuje Řápková.
 
Zákon podle ní výrazně posiluje kontrolní mechanismy, které by měly nelegální obchod s drogami omezit.
  

Štítky:
tisková zpráva