17. července 2013

Usnesení poslaneckého klubu ODS

Poslanecký klub ODS vyzývá vládu a zejména premiéra a ministryni spravedlnosti, aby se neprodleně zabývali situací ve státním zastupitelství a v policii s ohledem na výrok Nejvyššího soudu České republiky, který konstatoval, že jejich rozhodováním došlo mimo jiné „k nepřijatelné ingerenci exekutivní moci do moci zákonodárné“.

 
Poslanecký klub ODS má za to, že narušování principů dělby moci je vážným ohrožením základních principů demokratického právního státu a že je úkolem a odpovědností vlády věc neprodleně řešit včetně vyvození osobní odpovědnosti jednotlivých aktérů ve sféře výkonné moci.
 
S ohledem na to, že Nejvyšší soud České republiky konstatoval nezákonnost trestního řízení a uvalení vazby v případě Ivana Fuksy, Marka Šnajdra a Petra Tluchoře, poslanecký klub ODS vyzývá státní zástupce, aby se okamžitě zabývali zákonností trestního řízení a zejména trváním vazby u ostatních obviněných.
 
Poslanecký klub ODS vyzývá aktéry tiskové konference Vrchního státního zastupitelství a Policie České republiky ze dne 14. června, aby jednoznačně a okamžitě sdělili, zda údajné nálezy značného množství peněz v hotovosti a zlata souvisejí se stíháním bývalých poslanců, Romana Bočka a Jany Nagyové, či nikoliv. Pokud tyto nálezy nesouvisejí s trestním stíháním uvedených osob a sdělení na tiskové konferenci byla nepravdivá, pak mediálním spojením těchto případů došlo k závažné dezinformaci veřejnosti a nelze ignorovat celospolečenské dopady takového konání, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. V takovém případě musejí aktéři tiskové konference vyvodit osobní zodpovědnost.