3. července 2013

Prohlášení předsedy Regionálního sdružení ODS Ústeckého kraje Petra Fialy

Vážení, Policie České republiky zahájila trestní stíhání někdejšího představenstva Krajské zdravotní, a.s. (KZ), pro podezření ze spáchání trestných činů týkajících pořízení zdravotnických přístrojů, na které KZ získala dotace z ROP Severozápad.

V době, kdy mělo dojít k tomuto jednání, jsem byl členem představenstva KZ, a jsem tedy spolu se všemi ostatními tehdejšími členy představenstva mezi stíhanými.
Vznesená obvinění odmítám a považuji je za zcela neopodstatněná. Z těchto důvodů jsem podal proti zahájení trestního stíhání stížnost. Jsem přesvědčen, že jsme v souladu s tehdy platnou legislativou postupovali přesně podle zákona.
Přesto, že považuji mé obvinění za nepodložené, neberu ho na lehkou váhu. Může poškodit nejen moje jméno, ale ve svém důsledku i dobré jméno ODS. Nezastávám žádnou uvolněnou funkci ve veřejné správě. Jsem však kdykoli připraven obhájit v případě pochyb svoji pozici v rámci ODS. Podle svého nejlepšího vědomí a svědomí jsem hluboce přesvědčen, že jsem žádný trestný čin nespáchal, a jsem stejně tak přesvědčen o tom, že platí zásada presumpce neviny. O to víc budu ale usilovat o to, abych prokázal, že obvinění je nedůvodné a stojí na špatně interpretovaných informacích a chybných závěrech. Doufám, že celá záležitost bude prošetřena rychle a bez zbytečných průtahů.

Ing. Petr Fiala

předseda Regionálního sdružení
předseda oblastního sdružení
krajský zastupitel

Štítky:
tisková zpráva