7. června 2013

Ministr Kuba představil - Záchranný kruh MPO - na podporu malým a středním podnikům a živnostníkům postiženým povodní

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba představil v pátek - Záchranný kruh MPO - opatření pro malé a střední podniky a živnostníky postižené povodní, která jim mají zajistit podmínky k rychlému překonání problémů způsobených vodním živlem a obnovení provozu.

Dotace na obnovu zničeného majetku - program podpory malých podniků postižených povodněmi, výše dotace až 50 % způsobilých výdajů na obnovu majetku, žádosti přijímány na všech regionálních kancelářích CzechInvestu a pobočkách Českomoravské záruční a rozvojové banky.
 
Záruky za úvěry na obnovu provozu a zásob - program poskytnutí záruky malému či střednímu podnikateli postižené povodní k bankovnímu úvěru, záruka až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, resp. do výše 20 mil. Kč.
 
Zvýhodnění úvěrů - získání příspěvku k zaručovanému úvěru pro podnikatele postižené povodní, příspěvky poskytovány na investiční projekty k obnově podnikání.
 
Zvýhodněné podmínky exportérům - opatření České exportní banky - mírnější posuzování žádostí exportérů o uvolnění financí na vázaných účtech u ČEB, poskytování nových úvěrů ve zrychleném procesu.
 
Úlevy platbou daní - odsunutí vybraných daňových povinností pro podnikatele (doplatku daně za rok 2012, zrušení povinnosti platit zálohy na daň roku 2013), vracení nadměrných odpočtů DPH do 15 dnů.
 
 „Ministerstvo průmyslu a obchodu je připraveno hodit všem vytopeným podnikatelům záchranný kruh. Můj tým připravil soubor opatření, která rychle a efektivně pomohou podnikatelům v plné míře obnovit jejich podnikatelskou činnost,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba s tím, že jedním z největších problémů po minulých povodních bylo, že živnostníci a malé podniky museli ukončit svou činnost z důvodu výpadku příjmů a nedostatku prostředků na rychlou obnovu provozu. „Právě proto jsme mimo jiné připravili program na rychlé poskytnutí peněz právě těmto menším firmám, abychom jim pomohli zvládnout toto kritické období a znovu nastartovat podnikání,“ vysvětlil ministr Kuba.
 
„Ze strany podniků bude v současné tíživé ekonomické situaci vítaná jakákoliv pomoc,“ uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.
 
„Vysoce oceňuji rychlost Ministerstva průmyslu a obchodu, velmi intenzivním jednáním s ministrem průmyslu a jeho náměstkem v posledních dvou dnech, jsme se shodli na několika klíčových bodech okamžité podpory. Kloníme se k tomu udělat vše maximálně jednoduše, tak aby podpora byla pro každého jasně čitelná a okamžitě proveditelná. Navrhujeme distribuovat podporu ve třech formách, a to na bázi přímých úvěrů nebo záruk, dále na bázi daňových úlev a konečně i ve formě přímých dotací,“ sdělil předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček.  
 
„Velice oceňuji postoj ministra průmyslu a obchodu, který svým rozhodnutím dává jasně najevo, že podnikatelé jsou ve stávající nelehké době jednou z priorit vlády," zmínil prezident HK ČR Petr Kužel.