5. června 2013

Podnikatelé zasažení záplavami získají výhodné úvěry

Ústí nad Labem a Lovosice dnes navštívil premiér Petr Nečas spolu s ministrem zemědělství Petrem Bendlem. Premiér v průběhu cesty zmínil, že vláda příští týden poskytne výhodné úvěry pro podnikatele postižené záplavami.

 
„Chceme příští týden přijmout opatření, které umožní cestou Českomoravské záruční a rozvojové banky dát těm, kteří byli postiženi, překlenovací úvěry garantované státem s výhodným úročením, aby mohli svojí výrobu a činnost obnovit,“ uvedl premiér.
 
Premiér také zdůraznil, že vláda dnes kromě 300 milionů korun schválila další finanční prostředky na obnovu dopravního spojení ve výši dvou miliard korun, které jsou určeny pro povodněmi zasažené oblasti.
 
„Vláda uvolnila veškeré materiální zdroje, které má k dispozici, např. se jedná o otázku paliva – benzínu a nafty – pro integrovaný záchranný systém a Armádu ČR při povodňových pracích. Dále jsme schválili dvě miliardy na obnovu komunikací, tzn. nejenom silnic I. až III. třídy, železničních tratí, ale také místních komunikací, čili přímé pomoci obcím a městům a máme připraveny další finanční prostředky. Teď jsou to bezprostředně další dvě miliardy a 1,3 miliardy ve Státním fondu dopravní infrastruktury. V tuto chvíli má vláda v prvním balíčku připraveny 5,3 miliardy, z toho 2 miliardy už se mohou používat,“ řekl premiér Petr Nečas.
 
Premiér se v Ústí nad Labem vydal kyvadlovou dopravou na druhý břeh Labe do městské části Střekov, kde se setkal se starostkou Miroslavou Lazarovou a primátorem Ústí nad Labem Vítem Mandíkem. Zde sledoval kulminující řeku a v této souvislosti upozornil na neukázněnost a zbytečný hazard některých občanů. „Lidé ztratili ostražitost, jistý respekt vůči vodě. Viděl jsem u přeplněných řek povodňové turisty, davy s malými dětmi někdy nebezpečně blízko vody. Víme o lidech, kteří se naprosto nesmyslně pokoušejí sjet rozvodněné toky na raftech, na člunech. Neuvědomujeme si, že půda je podmáčená, že může dojít k sesuvům, že se mohou vyvrátit stromy. Je nezbytné mít jistý respekt vůči přírodě a být opatrný. Některé oběti jsou opravdu zbytečné,“ uvedl předseda vlády.
 
V lovosické Lovochemii se premiér s ministrem zemědělství podívali na aktuální stav vody a byli ujištěni, že ze závodu neunikla žádná škodlivá látka do Labe, která by mohla znečistit životní prostředí.
 
„Ta situace tady byla zvládnutá velmi dobře, včas odstavena výroba na konci minulého týdne, zavčas odváženy všechny nebezpečné chemikálie, prováděny všechny opatření s výstavbou protipovodňových bariér. Poté, co opadne voda, tak zhruba do desíti dnů může být výroba opět obnovena, co je důležité, že po celou dobu bylo garantováno, že nebylo ohroženo životní prostředí, tím pádem ani životy lidí,“ řekl premiér.
 
Premiér: Nyní je nutná distribuce financí a materiální pomoci
 
Podle předsedy vlády je nutné distribuovat finanční a materiální pomoc všem obyvatelům a obcím v postižených oblastech.
 
„Máme zájem na pomoci všem. To není tak, že ten, kdo se dostal do médií, tak se mu dostane větších finančních prostředků nebo se k nim dostane snadněji. My se opravdu naprosto rovnoměrně budeme snažit stejným způsobem pomoci všem obcím,“ poznamenal premiér a upozornil na nutnost dokončení protipovodňových opatření. „Budeme se snažit pomoci v protipovodňových opatřeních tam, kde dávají smysl a kde je možné je vybudovat,“ dodal Petr Nečas.