15. března 2013

Tiskové prohlášení OS ODS Ústí nad Labem

Oblastní sdružení ODS Ústí nad Labem oceňuje nabídku, kterou na posledním jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem přednesl předseda OVV ČSSD a radní Arno Fišera na převolení kontrolního výboru zastupitelstva.

V Ústí nad Labem bývalo v době vlády ODS zvykem, že kontrolnímu výboru předsedal zástupce opozice, což se v tuto chvíli neděje. Kontrolní výbor ovládá KSČM, která je de facto součástí koalice ČSSD, TOP 09 a dvou volně pendlujících zastupitelů. ODS je spolu se SZSP jedinou opozicí v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem, a proto jsme přesvědčeni, že bychom měli mít zastoupení v kontrolním výboru. Jedině tak budeme mít možnost podrobně kontrolovat chod města a nahlížet do zakázek současného vedení magistrátu, které budí pochyby.

Zároveň si myslíme, že by se mělo změnit i složení finančního výboru zastupitelstva, ale i komisí, které jsou poradním orgánem rady města. Po převratu, který před rokem provedla ČSSD s TOP09 s otevřenou podporou komunistů, byli naši zástupci bez jakéhokoli vysvětlení odvoláni. Mnohé komise téměř nefungují a nevykazují jakoukoli činnost.

ODS má dostatek kvalitních zastupitelů a odborníků, kteří daným problematikám rozumí a chtějí se jim věnovat.

Věříme proto, že k převolení výborů a komisí dojde nejpozději na příštím zasedání zastupitelstva.

OS ODS Ústí nad Labem vyzývá radu města, tj. i vrcholné představitele města, k rezignaci. V současném složení nemá rada mandát k tomu, aby toto město vedla. Situace v zastupitelstvu se od komunálních voleb v roce 2010 výrazně změnila. ODS považuje za poctivé, aby celá rada města, i s primátorem, odstoupila a znovu se ucházela o hlasy zastupitelů, aby bylo občanům a koneckonců i zastupitelům zcela jasné, na jakém půdorysu je vláda města postavena. Příkladem je účast tří zastupitelů, kteří nyní nejsou v žádném klubu zastupitelů.

ODS žádá, aby nově zvolená rada města, dojde-li předtím k odstoupení rady, nebo alespoň rada stávající přednesla občanům a zastupitelům své programové prohlášení, neboť program vycházející z původní koaliční smlouvy pozbyl již v březnu 2012 platnosti.

Pro ODS je vládnutí s podporou komunistů nepřijatelné a k podobné spolupráci se nikdy nesníží. Obyvatelé města by ale měli jasně vědět, kdo jim ve skutečnosti vládne. 

 

 

Mgr. Radim Holeček

člen místní rady
předseda oblastního sdružení

Štítky:
tisková zpráva