5. března 2013

Premiér a předseda ODS Petr Nečas navštívil Ústecký kraj

V úterý 5. března 2013 navštívil premiér České republiky a předseda ODS Petr Nečas Ústecký kraj.

Petr Nečas návštěvu Ústeckého kraje zahájil setkáním s podnikateli a řediteli významných firem, se kterými diskutoval především o hospodářské situaci naší země, zaměstnanosti, daňovém zatížení a podmínkách pro podnikání.

Poté Petr  Nečas diskutoval se členy regionální rady ODS, starosty a komunálními politiky z ODS. Zásadním tématem této diskuse bylo rozpočtové určení daní. Přítomní komunální politici seznámili pana předsedu i s řadou konkrétních problémů, se kterými se dennodenně setkávají při své práci ve městech a obcích.

Před diskusí s členskou základnou ODS Ústeckého kraje poskytl Petr Nečas rozhovor zástupcům tisku. Hlavním tématem otázek bylo čerpání dotací Regionálního operačního programu Severozápad, úhrada 2,5 miliardy za chyby v čerpání dotací a případný podíl vlády na úhradě této částky.

Diskuse se členy ODS se konala do pozdních večerních hodin. Pan předseda odpovídal na dotazy týkající se aktuální situace uvnitř ODS, seznámil členy se svou vizí další práce a fungování ODS a v neposlední řadě vysvětloval kroky, které v posledních měsících učinila vláda.

Štítky:
tisková zpráva