1. března 2013

Tiskové prohlášení

OS ODS Ústí nad Labem se zděšením sleduje přístup stavebního úřadu Magistrátu města Ústí nad Labem v kauze havarijních domů ve čtvrti Předlice. Média opakovaně informovala o seznamu takových domů, magistrát je přesto ještě nezveřejnil.

Alespoň zlomek z nich prezentovala na poslední akční skupině primátora Agentura pro sociální začleňování. Ani tyto závěry magistrát veřejnosti neposkytnul.

Jsme přesvědčeni, že veřejnost má právo vědět, u kterých domů hrozí zřícení. A pokud, jak se zdá, úředníci neinformují ani obyvatele těchto domů, domníváme se, že mohou porušovat zákon.

Odmítáme tvrzení stavebního úřadu, že nemůže informovat o konkrétních domech a krocích kvůli probíhajícímu správnímu řízení s jejich majiteli. V tomto případě je nadřazený veřejný zájem a ochrana životů a zdraví obyvatel.

Vyzýváme magistrát, aby neprodleně zveřejnil adresy domů v havarijním stavu a aby o této situaci začal jednat i se zástupci městských obvodů. Je neuvěřitelné, že město neinformuje o těchto krocích obvodní radnice.

Jednoznačně to potvrzuje, že stavební úřad nekoná tak, jak by měl, že jeho přístup je zcela laxní. Nejde jen o Předlice, ale i konkrétní domy v Krásném Březně. Stavební úřad, který jako jediný má kompetence zasáhnout a přitlačit majitele objektů, aby se o svůj majetek starali, dělá mrtvého brouka a vše nechává na bedrech obvodních radnic. Ty ovšem takové nástroje nemají.

V této souvislosti chceme od města i jasnou koncepci záchytného, sociálního bydlení. Není možné, aby se v případě havárií lidé stěhovali do tělocvičen. Město Ústí nad Labem má 6 let náměstkyni pro sociální věci, která má tyto otázky v kompetenci. Za šest let neudělala v této oblasti nic. Akční skupina primátora nefunguje, neexistuje jasná vize sociálního bydlení, paní náměstkyně Kailová jen záplatuje aktuální problémy.

Město mělo možnost získat dotaci na sociální bydlení od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Magistrát měl možnost na této žádosti pracovat s Agenturou pro sociální začleňování, která nabízela odbornou pomoc, město na ni však nereagovalo. Nejen že město o dotaci nepožádalo, ale obvodní radnice ani městské zastupitelstvo tuto informaci nedostaly a neměly možnost se k ní vyjádřit.

To všechno jen dokresluje naprostou neschopnost a nekompetentnost paní náměstkyně Kailové. Pokud není schopná jasnou koncepci zpracovat a získat pro ni podporu, měla by odstoupit a uvolnit místo pro někoho, kdo této problematice rozumí.

 

 

V Ústí nad Labem, dne 1. března 2013.

Mgr. Radim Holeček

člen místní rady
předseda oblastního sdružení

Štítky:
tisková zpráva