28. února 2013

Otevřený dopis upozornil na nutnost větší kontroly neziskovek

Poslankyně Ivana Řápková (ODS) otevřeným dopisem vyzvala ministryni práce a sociálních věcí Ludmilu Müllerovou k větší kontrole práce neziskových organizací, jejichž činnost byla založena na radách vlády pro nestátní neziskové organizace.

Poslankyně Ivana Řápková (ODS) otevřeným dopisem vyzvala ministryni práce a sociálních věcí Ludmilu Müllerovou k větší kontrole práce neziskových organizací, jejichž činnost byla založena na radách vlády pro nestátní neziskové organizace.  
 
V otevřeném dopise se poslankyně a bývalá primátorka Chomutova obrací na ministryni jako na předsedkyni Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Jako příklad uvádí fiktivní pěstounskou péči, která je mezi některými spoluobčany provozována právě na radu určitých neziskových organizací. „Jsem přesvědčena, že pro celou společnost je mnohem potřebnější podpora organizací, které usilují o posílení motivace k pozitivnímu řešení sociálních problémů. Zneužívání sociálních dávek a obcházení zákonů a vyhlášek je ve společnosti zcela oprávněně vnímáno jako bezdůvodná nespravedlnost,“ řekla poslankyně.