Miliardovým podvodům s pohonnými hmotami zabrání nová legislativa

6. února 2013
Miliardovým podvodům s pohonnými hmotami zabrání nová legislativa

Odhadem až o devět miliard korun ročně přichází stát na daních kvůli organizovanému zločinu v oblasti distribuce pohonných hmot. Zabránit by tomu měla novela zákona o pohonných hmotách a změny v živnostenském zákoně, kterými se již v pátek začne zabývat poslanecká sněmovna. Návrh iniciovali a po dohodě s vládou předložili poslanci za ODS Jan Kubata, Jan Bureš, Jan Čechlovský, František Sivera a Igor Svoják, spolu se zástupci dalších dvou koaličních klubů.

„K daňovým únikům dochází zejména při přeprodeji pohonných hmot mezi spřízněnými a účelově zakládanými společnostmi, které obvykle existují jen několik týdnů, nemají vlastní účty a nedisponují žádnou hotovostí. Tyto firmy fakticky plní v distribučním řetězci roli bílých koní a po jejím splnění zanikají. Obchodování s pohonnými hmotami je dnes volná živnost a zápis do registru distributorů v podstatě automatický. Jejich vstup na trh je tak neomezený. Odhadem se v České republice pohybuje několik stovek takových firem,“ popisuje současný stav hlavní předkladatel Jan Kubata z ODS.

Podle něj je proto podstatné, že novela stanoví přesné podmínky, za nichž může distributor svou činnost vykonávat. Zákon zároveň zavede přísnější kontrolu a umožní případný výmaz pochybného distributora z registru. „Osoba, která se bude chtít distribuci pohonných hmot věnovat, bude muset nově prokázat, že nemá žádné dluhy vůči finanční a celní správě, a bude muset složit kauci v řádech milionů. Podobný model již dnes funguje například ve Francii, Estonsku nebo Maďarsku,“ říká Kubata a pokračuje: „Do živnostenského zákona zároveň zavedeme novou koncesovanou živnost. Firmy a osoby obchodující s pohonnými tak budou muset prokázat odbornou způsobilost a ke koncesi se bude vyjadřovat celní úřad. Zápis do registru nebude automatický a celní úřad bude oprávněný ve stanovených případech firmu z registru vymazat.“

Jan Kubata předpokládá, že některé body zákona, včetně výše stanovené kauze, budou na půdě sněmovny podrobeny důkladné diskuzi. K tématu se uskuteční také odborný seminář, kterého se zúčastní zástupci distributorských společností, policie i finanční a celní správy. „Jsem přesvědčen, že najdeme shodu. Je v zájmu poctivě podnikajících distributorských společností, aby z trhu zmizeli bílí koně a obchod s pohonnými hmotami probíhal podle transparentních obchodních pravidel. Organizovaný zločin si jistě bude hledat nové cesty, jak stát okrádat. Navržená opatření ale považuji za velmi účinný bič na tyto podvodníky. Státní kase v důsledku změn poplynou miliardy navíc, které mohou být investovány například do dopravní infrastruktury,“ uzavírá Kubata.