24. ledna 2024

Hynek Hanza: Jaroslav Kubera uměl naslouchat a vždy věnoval pozornost každému, kdo mu chtěl něco sdělit

(www.ods.cz) ​​​​​​​Občanští demokraté si připomínají osobnost a odkaz Jaroslava Kubery. Vzpomínkového setkání se ve 13:30 v Senátu zúčastní rodina zesnulého senátora, přední představitelé ODS, senátoři a poslanci. Jaroslav Kubera odešel náhle v roce 2020. Kolegyně a kolegové vzpomínají především na jeho ikonické hodnoty. Podle senátora Hynka Hanzy byl Jaroslav Kubera sympatický především díky lidskosti, otevřenosti, ale i zásadovosti s jasným pohledem na svět i na to, jakou roli mají v životě mít instituce města, kraje nebo státu.

S Jaroslavem Kuberou jsem se poprvé setkal v polovině 90. let díky mému otci, který s ním spolupracoval jako zastupitel a radní města. Protože mě zajímalo veřejné dění v Teplicích, tak mě táta bral na různá setkání zastupitelů, podnikatelů a dalších významných lidí ve městě. Tam jsem právě poznal Jaroslava Kuberu. Bylo snadné si ho zapamatovat, protože nejenže vytrvale kouřil, ale také živě debatoval. To, čím mě však oslovil a zaujal, bylo to nejvzácnější, čeho jsem si na něm po celou dobu nejvíce cenil – naslouchal a věnoval pozornost každému, kdo mu chtěl něco sdělit. Stejně tak to bylo i se mnou, kdy se na prvním takovém setkání otočil na mě a zeptal se, co si myslím jako teplický student gymnázia o nějaké věci. Bedlivě pak poslouchal mé názory, které se mohly zdát možná jako naivní, ale pro něj byly v tu chvíli důležité. Tak tomu bylo vždy a u všech. Zajímalo ho, co si lidé myslí a jak lidé o věcech přemýšlejí. Dokázal nejen srozumitelně argumentovat, ale i poslouchat argumenty druhých. A i když s nimi nesouhlasil, tak ho zajímalo, proč si to či ono lidé myslí.

Byl neskutečně lidský, srozumitelný a otevřený, byť sám o sobě zásadový s jasným pohledem na svět a na to, jakou roli v životech lidí má mít město, kraj, stát. Rád používal své rčení Nepodnikat a nepřekážet!, čímž nemyslel občany a podnikatele, ale právě obce, kraje a stát. Vnímal roli veřejného sektoru jako nezbytně nutnou k zajištění základních služeb, které by se tržně zajistit nedaly. Vše ostatní vnímal jako věc, kterou lidé a soukromý sektor dokáží realizovat efektivněji a kvalitněji než sektor veřejný.

V tomto smyslu se naše názory velmi prolínaly a bylo tak pro mě bez jakéhokoliv zapochybování jednoduché kývnout po komunálních volbách v roce 2010 na jeho nabídku a stát se součástí vedení města Teplice. Byla to neskutečná škola, ze které čerpám do dnešních dní.

Jsem vděčný za to, že mi Jaroslav Kubera vstoupil před třiceti lety do života a zároveň jsem neskutečně smutný, že mi ze života před čtyřmi roky vystoupil,“ vzpomíná Hynek Hanza, teplický senátor.

Jaroslav Kubera
Senátor a primátor města Teplice Jaroslav Kubera se narodil v roce 1947 v severočeských Lounech. V letech 1990 až 1994 působil jako tajemník městského úřadu v Teplicích, kde od roku 1994 vykonával pozici starosty, později primátora. V roce 2000 byl zvolen senátorem za volební obvod Teplice. V Senátu od roku 2018 zastával funkci předsedy horní komory. Jaroslav Kubera zemřel náhle v roce 2020 ve věku 72 let.

Hynek Hanza

senátor PČR