Eva Trůková

zástupkyně krajské samosprávy v RR
krajská zastupitelka
členka oblastní rady
místopředsedkyně místního sdružení