Mgr. Michal Sedláček, MFA

člen oblastní rady

Životopis

Michal Sedláček se narodil v roce 1967 v Plzni a věnoval svoji celoživotní dráhu prosazování zájmů České republiky v zahraničí. Vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Aktivně se účastnil studentského protestního hnutí v listopadu 1989, včetně demonstrace na Národní třídě 17. 11. 1989. Byl členem celorepublikového stávkového koordinačního výboru v době studentské stávky.

Po dokončení studia byl v roce 1990 jako zástupce stávkujících studentů zvolen poslancem České národní rady za Občanské fórum. Do ODS vstoupil již v roce 1992. Po skončení poslanecké funkce se účastnil stáží v německém Bundestagu a v americkém Kongresu.

V březnu 1993 vstoupil do diplomacie a pracuje od té doby s určitými přestávkami na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. V letech 1994–1998 působil na Velvyslanectví ČR ve Washingtonu ve funkci vedoucího politického úseku.

Následně studoval filmovou režii na Columbia University v New Yorku, kde studium dokončil v roce 2003. Jeho absolventský film Návrat byl nominován na studentského Oskara a promítán v české, dánské i kanadské televizi. Po návratu z USA se přestěhoval do Klatov a působil jako nezávislý konzultant (OSVČ).

V roce 2007 nastoupil do funkce ředitele odboru koordinace evropských politik v evropské sekci Úřadu vlády, kde připravoval první předsednictví ČR v EU. Od poloviny roku 2008 vykonával funkci náměstka pro mezinárodní otázky na Ministerstvu práce a sociálních věcí, odkud se v únoru 2010 vrátil na Úřad vlády do pozice náměstka pro evropské záležitosti.

V lednu 2011 odjel pracovat jako generální konzul ČR do Los Angeles. Po návratu měl na Ministerstvu zahraničí na starosti česko-americké vztahy.

V letech 2019–2022 působil ve funkci velvyslance ČR v Peru a Ekvádoru. V průběhu nedávného předsednictví ČR v EU vedl Výbor pro krizové řízení Rady (IPCR) v Bruselu, kterému předsedal a kde se věnoval podpoře Ukrajiny po ruské invazi. V současnosti se věnuje zejména problematice reforem Evropské unie na MZV ČR v Praze.