Ing. Pavel Jirava, Ph.D.

starosta obce
předseda místního sdružení

Bahníkova 8
535 01  Břehy