Ing. Pavel Jirava, Ph.D.

starosta obce
člen oblastní rady

Bahníkova 8
535 01  Břehy