Radovan Filip

starosta obce
pokladník místního sdružení

Žichlínek 3
563 01  Žichlínek