Ing. Pavel Charvát

starosta města
člen oblastní rady
místopředseda místního sdružení