Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA

náměstek hejtmana
zástupce krajské samosprávy v RR

Lidická 1
742 83  Klimkovice

Životopis

Ing. Jakub Unucka, MBA

Narodil se v roce 1969 v Ostravě, kde žil až do svého přestěhování do blízkých Klimkovic v roce 2003. Přestože studoval strojní inženýrství, je jeho profesní kariéra spojena s výpočetní technikou. Po prvotním působení ve firmě AutoCont pracuje od roku 1998 v ostravské firmě GABEN, která se specializuje na automatickou identifikaci. Na VŠB-TUO je zakladatelem mezinárodní výzkumné laboratoře RFID technologií a na stejné univerzitě po dokončení ekonomických studií MBA pokračuje v doktorském studiu automatické identifikace.

Členem ODS je od roku 2005. V letech 2010–2017 byl místostarostou města Klimkovic. Zde působí rovněž jako předseda občanského sdružení Čisté Klimkovice. Od roku 2016 je náměstkem hejtmana pro dopravu a chytrý region.