Ing. Jakub Unucka, MBA

náměstek hejtmana
zástupce krajské samosprávy v RR
člen oblastní rady

Lidická 1
742 83  Klimkovice

Životopis

Jakub Unucka se narodil v roce 1969 v Ostravě, kde žil až do svého přestěhování do blízkých Klimkovic v roce 2003. Už dvacet let je šťastně ženatý s manželkou Mirkou a nyní společně prožívají bouřlivé období dospívání jediné dcery Martiny. Přestože studoval strojní inženýrství, je jeho profesní kariéra spojena s výpočetní technikou. Po prvotním působení ve firmě AutoCont pracuje od roku 1998 v ostravské firmě GABEN, která se specializuje na automatickou identifikaci. Stál u zrodu projektů bezpapírové identifikace v koncernech Siemens a Continental a řídil implementaci MES systémů v několika firmách. Od roku 2009 je hlavním řešitelem několika výzkumných projektů v oblasti RFID ve spolupráci s českými, slovenskými a korejskými univerzitami. Na VŠB-TUO je zakladatelem mezinárodní výzkumné laboratoře RFID technologií a na stejné univerzitě po dokončení ekonomických studií MBA pokračuje v doktorském studiu automatické identifikace.

Členem ODS je od roku 2005, aktuálně předsedá novojičínské oblasti. Již druhé volební období je neuvolněným místostarostou města Klimkovic. V Klimkovicích působí rovněž jako předseda občanského sdružení Čisté Klimkovice. Původním záměrem této neziskové organizace bylo nenásilné ekologické působení na spoluobčany s cílem zajistit čistší vzduch v našem městě i kraji. V současné době se věnuje spíše pomoci tělesně postiženým a výstavbě bezbariérového lesního parku v areálu klimkovických sanatorií. V ekologii působí i nadále jako člen krajského Výboru pro životní prostředí a člen mezivládní česko-polské komise pro ochranu ovzduší. 

Články (18)

Další články