20. června 2018

Vyjádření předsedy klubu zastupitelů ODS k optimalizaci krajských nemocničních zařízení

 

Existují situace, kdy je dopředu jasné, že nelze najít řešení, které by bylo ke spokojenosti všech. K těmto případům patří i optimalizace zdravotnických zařízení v našem kraji a zejména na Karvinsku. Fakta jsou bohužel jasná: počet obyvatel v oblasti trvale klesá a tento trend se nedaří zvrátit. O desítky procent se tak vytrvale snižuje také počet obyvatel produktivního věku a demografická struktura obyvatelstva se posouvá stále k vyšším ročníkům. Před těmito fakty nelze zavírat oči a poskytovatelé zdravotnické péče zákonitě musí reagovat.

Specializace jednotlivých zařízení na různé obory zdravotnické péče, včetně rozšiřování lůžek pro dlouhodobě nemocné, je dle mého názoru tím správným krokem a ještě před krajskými volbami se na něm shodla i odborná komise ODS pro zdravotnictví. I proto podpořili zastupitelé ODS návrh optimalizace zdravotnických zařízení, předložený příslušným odborným náměstkem kraje.

Naší podmínkou však bylo zachování lékařské péče v celém území a podložení dalších změn odbornou studií za účasti všech poskytovatelů zdravotní péče tak, aby krajské zdravotnictví i nadále stálo na pilířích dostupnosti, ale také efektivity. I proto je ve schváleném materiálu výjimka pro zdravotnická zařízení na Karvinsku, kde k finálnímu rozhodnutí dojde až později.

A osobně přeji všem, aby lékařskou péči museli využívat co nejméně.

 

Ing. Jakub Unucka, MBA

náměstek hejtmana
neuvolněný místostarosta města
předseda oblastního sdružení