12. března 2014

NATO není EU, a tak to musí zůstat

Nebýt současné situace na Ukrajině, možná by kde kdo 15. výročí vstupu ČR do Severoatlantické aliance nepřikládal takový význam a snadno by ho přehlédl. A to i přesto, že je to jeden z nejdůležitějších mezníků české politiky, kterého jsme dosáhli v prvním desetiletí naší samostatnosti – zdůraznil na dnešní konferenci k 15. výročí vstupu České republiky do NATO Petr Fiala, předseda Občanské demokratické strany.

„Jádro bezpečnostní spolupráce mezi evropskými zeměmi leží na půdě NATO. Společná obrana má jeden základní předpoklad: když jsem v nouzi já, pomůžeš ty mě, abych já zase mohl příště pomoci tobě. Na to musíme pamatovat. Nelze pouze využívat naše spojence, ale je třeba jim také něco poskytovat na oplátku,“ zdůraznil Petr Fiala ve svém projevu.

Poválečná bezpečnost Evropy byla a je podle Fialy založena na spolupráci se Spojenými státy. A tato strategie, kdy jsou USA garantem evropské bezpečnosti, je pro Evropu výhodnější než budování vlastního systému obrany. Občanští demokraté jsou jednoznační zastánci spojenectví mezi Evropou a USA, protože Evropská unie nemá být novým NATO – i kdyby to bylo možné, tak by se tím bezpečnostní kapacity jen zbytečně zdvojovaly, plýtvalo by se prostředky na bezpečnostní oblast – a výsledek by přitom nebyl stejný.

„Proto nechceme podporovat snahy o společnou obrannou politiku EU, ani vytváření vlastní evropské armády. Oslabilo by to transatlantické spojenectví mezi evropskými zeměmi a USA, které naši bezpečnost dostatečně garantuje,“ řekl Petr Fiala při příležitosti 15. Výročí vstupu České republiky do NATO.

Západní demokracie musí vytrvale ukazovat odhodlání bránit svoji svobodu, svoje sféry zájmu a nedovolit nikomu, aby je mocensky oslaboval, nebo dokonce překresloval současnou mapu Evropy. A právě to dnes dělá Rusko na východní Ukrajině, upozorňuje Fiala.