Regionální kotrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise se zřizují na celostátní a regionální úrovni. Regionální KRK kontroluje hospodářskou a správní činnost ODS v příslušném regionu a oblastech regionu, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů.

Jan Beer

člen regionální kontrolní a revizní komise

Josef Cimprich

člen regionální kontrolní a revizní komise

Roman Miarka

člen regionální kontrolní a revizní komise

Tomáš Provazník

člen regionální kontrolní a revizní komise

Ivan Vrzal

člen regionální kontrolní a revizní komise