Regionální kontrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise se zřizují na celostátní a regionální úrovni. Regionální KRK kontroluje hospodářskou a správní činnost ODS v příslušném regionu a oblastech regionu, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů.

Karel Bína

předseda regionální kontrolní a revizní komise

Ivan Vrzal

místopředseda regionální kontrolní a revizní komise

Stanislav Beneš

člen regionální kontrolní a revizní komise

Josef Cimprich

člen regionální kontrolní a revizní komise

Tomáš Provazník

člen regionální kontrolní a revizní komise