Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Jiří Vaněček

předseda regionálního sdružení

Petr Čavojský

místopředseda regionálního sdružení

Michal Pospíšil

místopředseda regionálního sdružení

Roman Bílský

člen regionální rady

Jan Bureš

člen regionální rady

Jiří Červenka

člen regionální rady

Jiří Hejda

člen regionální rady

Ignác Kalianko

člen regionální rady

René Roubík

člen regionální rady

Jan Růžička

člen regionální rady

Ladislav Sedláček

člen regionální rady

Radek Šnajdr

člen regionální rady

Václav Vaněček

člen regionální rady

Petr Vaněk

člen regionální rady

Antonín Vlk

člen regionální rady

Radek Zamrzla

člen regionální rady