Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti člen.

Jan Bečvář

člen regionální rozhodčí komise

Zbyněk Duda

člen regionální rozhodčí komise

Jan Pánek

člen regionální rozhodčí komise

Štěpánka Sedláčková-Lepičová

členka regionální rozhodčí komise

Jan Vašíček

člen regionální rozhodčí komise

Jaroslav Zach

člen regionální rozhodčí komise