Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů

Jan Pánek

člen regionální rozhodčí komise

Tomáš Stuchlík

člen regionální rozhodčí komise

Jan Vašíček

člen regionální rozhodčí komise

Kateřina Votočková

členka regionální rozhodčí komise

Jaroslav Zach

člen regionální rozhodčí komise