Mgr. Tomáš Provazník

radní města
místopředseda regionální kontrolní a revizní komise
pokladník místního sdružení

Rokycanova 1929
356 01  Sokolov