Ivan Vrzal

místopředseda regionální kontrolní a revizní komise
místopředseda místního sdružení